ทอ.เปิดตัวเฮลิคอปเตอร์-ทีม MERT ช่วยเหลือภัยพิบัติใน 6 ชั่วโมง