แม่ลูกแห่เที่ยว “เขาดิน” ย้อนความทรงจำตลอด 80 ปี ก่อนปิดตัวย้ายที่ตั้ง