สั่งเชือด “ตร.ยะลา” ออกจากราชการ ขนยาบ้า 2 แสนเม็ดทางรถไฟ