“ยิ่งลักษณ์” ทวิตโต้ “ประยุทธ์” ปมแซวเรื่องชื่อระหว่างลงพื้นที่ ครม.สัญจร