ปลัด กทม. โบ้ยปัญหาระบายน้ำท่วม เหตุคนทิ้งขยะอุดตันท่อ