รองนายกฯ สั่งเก็บขยะหน้าประตูระบายน้ำทุกแห่ง เพิ่มประสิทธิภาพระบาย