“โฆษกรัฐบาล” แจงวุ่นปมอนุญาตสื่อนอกสัมภาษณ์ 13 หมูป่า ปัดอ้างใช้ชื่อรายการรัฐ