“ดีแทค” ย้ำ ลูกค้าต้องไม่ซิมดับหลังสิ้นสุดสัมปทานคลื่น 1800 MHz และ 850 MHz