ปะการังอ่าวมาหยาเริ่มฟื้นตัว หลังปิดอ่าวนาน 3 เดือน