SME Bank เลือกผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกันคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตรที่มีนวัตกรรม ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ โดยกู้สูงสุดได้ถึง 2 ล้านบาท

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน