ขนส่งฯ เหมารถบัส 67 คัน พา 3 พันคนจากเชียงราย เข้ากรุงฯร่วมงานเลี้ยงหมูป่า