“การบินไทย” ยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ซัปโปโร เหตุสนามบินนิวชิโตเซะเจอแผ่นดินไหว