"ประวิตร"ยันเวลา 70 วันหาเสียงพอแล้ว จวกสมัย“ยิ่งลักษณ์”แค่ 49วัน