บทเรียนของการ “โกหก” จาก “สมพงษ์” ถึง “พีท หวย 90 ล้าน”