ช่างภาพมะกันรับ “ทรัมป์” สั่งตัดต่อรูปพิธีสาบานตน หลังคนร่วมงานน้อย