รถไฟใต้ดินติดตึกเวิล์ดเทรดฯ กลับมาเปิดใช้ครั้งแรกในรอบ 17 ปี หลังเหตุ 9/11