การเมืองในอนาคตกับมุมมอง “กปปส.-นปช.” อะไร? คือ “ระบอบทักษิณ”