นายกฯ สั่ง “กลาโหม-อผศ.” ร่วม กทม.หาเจ้าภาพ “อนุสาวรีย์” เมืองหลวง