อนามัยบางโฉลง แจง เด็ก ป.1ปวดท้อง “ไม่ฉุกเฉิน” จึงไม่นำส่งโรงพยาบาล