เร่งหาสาเหตุนักเรียนเกือบ 60 คน ท้องร่วง – อาเจียนรุนแรง