“ไต้ฝุ่นมังคุด” พัดขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์ ตายอย่างน้อย 2 คน