อุตุฯ ชี้พายุ “จ่ามี” ขึ้นไต้หวัน 28-30 ก.ย.นี้ ไม่กระทบไทย