ผบ.สูงสุดเมียนมาร์ โต้ "ยูเอ็น"ไม่มีสิทธิ์แทรกแซง ปมโรฮิงญา