“หอระฆัง-หอกลอง” จารีตของศาสนาพุทธ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เป็นประเด็นที่ร้อนแรง เมื่อผู้อยู่อาศัยในคอนโดหรูร้องเรียนเรื่องการตีระฆังของพระวัดไทร เลยหยิบได้โอกาสบอกเล่าถึงที่มาของการสร้าง หอระฆังและหอกลอง รวมถึงความหมายของการตีระฆังและตีกลองของวัดอันถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานหลายร้อยปี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน