“ประยุทธ์” ทุ่มสุดตัว 2 ชั่วโมง โชว์ “รำไท้เก๊ก –เต้นเต่างอย”