ผู้ประกอบการจี้เปิดอ่าวมาหยาช่วงไฮซีซั่น หลังนักท่องเที่ยวจองทัวร์ล่วงหน้าเพียบ