พบสหกรณ์ฯ “ศุภนิมิตอุบลรัตน์”แต่งบัญชีเงินกู้โกงชาวบ้าน