ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยันการแสดงช้างเล่นน้ำไม่ทารุณกรรมสัตว์