ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โต้ ต่างชาติไม่เข้าใจพฤติกรรมช้าง กล่าวหาทรมานสัตว์