ประชาชนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”