นายกฯ เปิดทำเนียบรับ “13 หมูป่า” ย้ำยังไม่ให้สิทธิ์ต่างชาติผลิตภาพยนตร์