หนุ่มเมากาวไล่ตีนักท่องเที่ยวจีน กลางเมืองเชียงใหม่