กรมศิลป์ฯขอวัดโพธารามลอกสีทองออกจากโบสถ์เหตุเป็นโบราณสถาน