ผู้เลี้ยงปลากระชังโต้สาเหตุปลาตายไม่ได้เกิดจากฝนตกหนัก