หมอดู ทัก "ประยุทธ์" ดวงแข็ง ทำนายเป็นนายกฯอีกสมัย