“โรคพิษสุนัขบ้า” ภัยร้ายใกล้ตัว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์การระบาดของ “โรคพิษสุนัขบ้า” กลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้ง เมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้ 22 จังหวัดในประเทศไทยเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว เนื่องจากมีคนเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

TOP ประเด็นร้อน