พบบ่อพักน้ำเสียโรงงานติดคลองกระเสียว หลังปลาตายเกลื่อนอ่างเก็บน้ำ