เปิดพฤติกรรมการออมของคนไทยเน้น “ออมระยะสั้นใช้ฉุกเฉินไม่เผื่อเกษียณ”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน ทำการสำรวจภาพรวมการออมของคนไทยปี 2560 พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท มีการออมเงินอยู่ที่ 1,500 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ออมเพื่อการใช้จ่ายฉุกเฉินระยะสั้น ขณะที่อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถออมเงินได้คือไม่มีเงินเหลือไว้ออม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน