“ดอน” ค้านต่างประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง ลั่นไทยดูแลกันเองได้