มติ ไทยรักษาชาติ เลือกลูกชาย “เจ๊เบียบ”นั่งหัวหน้าพรรค ลูกชาย “ยงยุทธ” นั่งเลขาฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุมพรรคไทยรักษาชาติ มีมติเลือก ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช ลูกชายระเบียบรัตน์ นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค ส่วน “ฤภพ ชินวัตร” ลูกชาย “พายัพ ชินวัตร” นั่งรองหัวหน้าพรรค ขณะที่ มิตติ ติยะไพรัช ลูกชาย ยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นเลขาธิการพรรค เมีย “ธาริต เพ็งดิษฐ์” นั่งเหรัญญิกพรรค

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน