รีสอร์ทเกาะจิกรุกทะเลยอมรื้อถอน ผู้ดูแลอ้างไม่เจตนา