พจนานุกรมคอลลินส์ยก "Single-use" เป็นคำแห่งปี 2018