รัฐไม่ถังแตก! สรรพสามิต แจงเก็บภาษี “ไขมัน – ความเค็ม” อยู่ในขั้นศึกษา