“หมอวรงค์” โพสต์ยอมรับความพ่ายแพ้ ยันร่วมมือกับผู้ชนะ