หลายพื้นที่ใน “สุราษฎร์ธานี” ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก