ปภ.นำรถยกสูงส่งเสบียง-เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.ท่าแซะ ชุมพร