ประชาชนร่วมลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2561 ถึง 19 ม.ค. 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียน หลายจังหวัดมีประชาชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน