“สมคิด”ยันทุ่มงบ 3.8 หมื่นล้านผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่หาเสียง