เปิดวงจรปิดตามหา “ชนแล้วหนี” เฉี่ยวคุณตาวัย 69 เลือดคั่งในสมอง