“โขนไทย” ขึ้นชั้นมรดกโลก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ยูเนสโก ยก “โขน” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เตรียมเสนอนวดแผนไทย โนรา ต่อ “ประยุทธ์” ร่วมภาคภูมิใจ

TOP ประเด็นร้อน